تعرفه تبلیغات در سایت ما

تبلیغات هزینه نیست

تعرفه تبلیغات در سایت

از این که سایت ما را به عنوان تبلیغات انتخاب کردید متشکریم ، امیدوارم سرمایه گذاری در سایت ما برای شما مفید باشد.

تبلیغات هزینه نیست ، سرمایه گذاری است ...
نام پلنجایگاه تبلیغاتیسایز تبلیغاتقیمت
A1گوشه سمت راست120*24020000 تومان
A2گوشه سمت راست120*24020000 تومان
A3گوشه سمت راست120*24020000 تومان
A4گوشه سمت راست120*24020000 تومان
A5گوشه سمت راست120*24020000 تومان
A6گوشه سمت راست120*24020000 تومان
A7گوشه سمت راست120*24020000 تومان
از خرید شما متشکریم